DOCKTEATER SPELDOSAN

Föreställning i Voliéren Övedskloster

SJÖBO KOMMUNS KULTURPRISTAGARE 2011

...Med inlevelse, kunskap och engagemang förmedlar och befäster hon många intryck till både barn och vuxna

 

 

 

 

 

 

 

Jag heter Margareta Waldemarson Ringheim och är dockspelare. Det är en glädje för mig att kunna föra en familjetradition vidare.

Jag har under många år som dockspelare åkt runt med min dockteater och visat mina föreställningar på bibliotek, skolor och förskolor framför allt i Skåne.

Jag gläntar på locket till sagans värld och låter dockorna möta publiken på barnens nivå. Ett vänligt möte i fantasins värld.